Friesland Campina

Zuivelcoöperatie Friesland Campina U.A. is een grote, internationaal opererende zuivelcoöperatie, gevormd door melkveehouders in Nederland, België en Duitsland. De onderneming bestaat officieel sinds 30 december 2008 en kwam tot stand na een fusie van de zuivelcoöperaties Friesland Foods en Campina.

De feitelijke activiteiten van de coöperatie vinden plaats in Koninklijke FrieslandCampina N.V.. In december 2004 ontving Friesland Foods het predicaat Koninklijk ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. De officiële naam komt na de fusie dan ook op ‘Koninklijke FrieslandCampina’ (Engels: Royal Friesland Campina).

Related Friesland Campina